Условия за ползване

Последна актуализация на 4 юни 2018 г.

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт, намиращ се на www.hotelmela.com ("Сайта") и за интереса Ви към Хотел Мела (понякога наричан по-долу "Хотел", "ние", "нас" или "нашият"). Като условие за използването на този сайт, ние изискваме да сте съгласни с всеки един от упоменатите по-долу правила и условия за ползване ("Условията"). Ако не сте съгласни с настоящите Условия без изменения, моля, преустановете използването на този Сайт.

Съдържанието и информацията, показвани на този сайт ("Информация за хотела") са собственост на хотел и / или други лица. Вие се съгласявате, че свалянето, възпроизвеждането или предаването на информация за хотел е строго забранено (освен до степен, която се извършва за индивидуална употреба с нетърговска цел).

Този сайт може да съдържа или да се позовава на търговски марки, патенти, материали, авторски права, търговски тайни, технологии, продукти, процеси или други права на собственост на хотел и / или други лица. Не ви е предоставен лиценз за използване или право върху такива търговски марки, патенти, материали, авторски права, търговски тайни, технологии, продукти, процеси и други права на собственост на хотел и / или други лица.

Вие се съгласявате, че няма да (i) използвате каквото и да е устройство, софтуер или друг инструмент, за да се намесвате в правилното функциониране на този сайт (включително да причинявате неразумна или несъразмерна тежест върху нашата инфраструктура); (ii) да използва всеки робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдение или копиране на сайта ни или съдържанието, съдържащо се в него, без предварителното писмено съгласие на упълномощен представител на хотела; (iii) премахнете всички търговски марки, известия за авторски права или всяко друго известие, съдържащо се в която и да е информация за хотел; (iv) възпроизвеждате, изтегляте, разпространявате, лицензирате, продавате, наемате, наемате, адаптирате, създавате производни произведения въз основа или публично показвате информацията за хотела; (v) рамка, огледало или по друг начин да включи която и да е част от сайта или информацията за хотел в друг уебсайт или местоположение; (vi) разглобявате, декомпилирате или преработвате обратно всяка от информацията за хотел; (vii) да се опитвате да изхвърлите която и да е част от сайта или да победите или преодолеете технологиите за криптиране или мерките за сигурност, въведени от нас; (viii) нарушава приложимото право; (ix) предоставя неточна, заблуждаваща или измамна информация чрез или във връзка със Сайта; или (x) публикувате или изпращате незаконно, незаконно, обидно, обидно, заплашващо, тормозно, клеветническо, клеветническо, неприлично или по друг начин неприемливо съдържание чрез Сайта.

ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОЛДИНГ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е", БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ДЯЛОВЕ ИЛИ НЕПОЧАТВАНЕ. ХОТЕЛЪТ НЕ ПРОИЗВЕЖДАВА ГАРАНЦИЯ, ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА, ​​ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КАЧЕСТВОТО, ЕФЕКТИВНОСТТА, РАЗПОЗНАВАНЕТО И ДРУГИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА. Всяко съдържание, изтеглено от или достъпно по друг начин през сайта, е достъпно за вашия собствен риск и вие ще бъдете изцяло отговорни за всякакво увреждане на Вашата собственост или лична информация, включително, но не само на вашата компютърна система и всяко устройство, което използвате за достъп до нас САЙТ ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ, КОИТО РЕЗУЛВАТ ОТ ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ. НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСТРОЙСТВО ИЛИ ПИСМЕНО, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ НЯМАТ СЪЗДАВАНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗРИЧНО. ХОТЕЛЪТ НЕ ПОЗВОЛЯВА ГАРАНЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ УСЛОВИЯ, ЧЕ: (1) ТОЗИ САЙТ ИЛИ ХОТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (2) ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО, ВРЕМЕННО, БЕЗОПАСНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (3) Резултатите, които могат да бъдат получени от използването на този сайт, ще бъдат точни или надеждни; ИЛИ (4) ГРЕШКИТЕ НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ СЕ ПОПРАВЯТ. НИТО НИКАКЪВ НЯКОИ ОТ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУЖЕСТВА, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ ("ХОТЕЛСКИТЕ СТРАНИ") НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАС ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ДРУГО ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ ИЛИ НИТО ВРЕМЕННИ, ИЗВЛИЧАНЕ НА ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОСТЪП ИЛИ УПОТРЕБА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, СТАНОВИЩА ИЛИ ПРЕПОРЪКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ, АКО ТВЪРДОТО ОТГОВОРНОСТ СЕ ИЗВЪРШВА НА ДОГОВОР, ПРАВО, НЕБРЕЖНОСТ, СТЪЛГОВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА БАЗА, ДОРИ АКО Е БИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. В СЪДЕЙСТВИЕ, КОИТО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ В ТАКИВА ЮРИСДИКЦИИ СЕ ОГРАНИЧАВА В РАЗМЕР, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. ВИЕ ОСВОБОЖДАВАТЕ ДА ИЗВЛИЧАТЕ И НЕЗАБАВНО ОТ ВАШИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ НА ТОЗИ САЙТ. Ако сте гражданин на Калифорния, с настоящото се отказвате от Калифорнийския граждански кодекс, раздел 1542, който гласи: "Общо освобождаване не се отнася до вземания, които кредиторът не знае или подозира, че съществува в негова полза към момента на изпълнение на освобождаването, което , ако е известно от него, трябва да е засегнал съществено споразумението му с длъжника. "

В съответствие с правилата ни за поверителност, отнасящи се до информация, която може да бъде разкрита лично, във връзка с всички съобщения, които правите до хотела относно информацията за хотела, включително, но не само, обратна връзка, въпроси, коментари, предложения и подобни, които предоставяте в сайта, , текстови съобщения, телефон или социални медии: (а) няма да имате право на поверителност във вашите съобщения и хотелът няма задължение да защитава вашите съобщения от разкриване; (b) хотелът е свободен да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява своите съобщения на други хора без ограничение; и в) хотелът е свободен да използва идеи, концепции, ноу-хау, съдържание или техники, съдържащи се във вашите съобщения, с каквато и да е цел, включително, но не само, разработването, производството и маркетинга на продукти и услуги, ,

Хотелът си запазва правото да прави промени, поправки, анулации и / или подобрения на информацията за хотел и на продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време без предизвестие, включително след потвърждаване на транзакция.

Хотелът е компания със седалище в Съединените щати и е забранено да предоставя услуги на определени "забранени лица", които са държавни служители или жители на определени ембаргови държави или други лица, чиито имена са публикувани в списъци, поддържани от правителствени агенции на Съединените щати.

Този сайт може да съдържа връзки към външни уебсайтове, които не са контролирани от нас. Ние не носим отговорност за условията за използване или практиките за поверителност и правилата за събиране на данни за сайтове на трети страни. За подробности трябва да се консултирате с правилата за ползване и декларацията за поверителност на тези сайтове. Освен това, тъй като хотелът няма контрол над такива уеб сайтове и ресурси, вие потвърждавате и приемате, че хотелът не носи отговорност за наличието на такива външни уеб сайтове или ресурси и не подкрепя и не носи отговорност за съдържание, реклами, продукти , или други материали, достъпни или достъпни от такива уеб сайтове или ресурси.

Всички спорове, възникващи от или свързани със Сайта, се уреждат и се тълкуват и изпълняват в съответствие със законите на щата Ню Йорк.

Можем да актуализираме тези условия от време на време. С използването на Сайта вие (от името на себе си и вашата организация, ако е приложимо) изрично се съгласявате с условията на публикуваната тогава версия на тези Условия.

Ако искате да видите практиките за поверителност, които регулират начина, по който обработваме личната Ви информация (PII) за вас, която изпращате на този сайт, моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност. Чрез използването на нашия Сайт, вие се съгласявате, че Вашият PII се обработва, както е посочено в нашата Декларация за поверителност.

Настоящите Условия и всички споразумения или политики, посочени тук, представляват цялостното споразумение между страните по отношение на техния предмет и заменят всички предишни или настоящи споразумения по отношение на този предмет. Невъзможността на дадена страна да упражнява или прилага каквото и да е право или разпоредба на тези Условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Ако имате въпроси относно тези условия, моля, свържете се с нас на dcirincione@hotelmela.com.