Οροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 4 Ιουνίου 2018

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας στο www.hotelmela.com ("Site") και για το ενδιαφέρον σας για το Hotel Mela (μερικές φορές εφεξής "ξενοδοχείο", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, απαιτείται να συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω ("Όροι"). Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χωρίς τροποποίηση, διακόψτε τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα ("Πληροφορίες Ξενοδοχείου") αποτελούν ιδιοκτησία του Ξενοδοχείου ή / και άλλων ενδιαφερομένων. Συμφωνείτε ότι η λήψη, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση Πληροφοριών Ξενοδοχείου απαγορεύεται αυστηρά (εκτός από την έκταση που πραγματοποιείται για ατομική μη εμπορική χρήση).

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ή να αναφέρει εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου ή / και άλλων μερών. Δεν σας παρέχεται άδεια χρήσης ή δικαιώματος σε αυτά τα εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του ξενοδοχείου ή / και άλλων μερών.

Συμφωνείτε ότι δεν θα (i) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή άλλο μέσο για να παρεμποδίσετε την ορθή λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης οποιουδήποτε υπερβολικού ή δυσανάλογου φορτίου στην υποδομή μας). (ii) χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για να παρακολουθήσετε ή να αντιγράψετε την Ιστοσελίδα μας ή το περιεχόμενό της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ξενοδοχείου. (iii) αφαιρέστε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση που περιέχεται σε οποιαδήποτε Πληροφορίες Ξενοδοχείου. (iv) αναπαραγωγή, λήψη, διανομή, αδειοδότηση, πώληση, μίσθωση, μίσθωση, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων βασισμένων σε ή δημοσίευση των πληροφοριών του ξενοδοχείου, (v) πλαίσιο, καθρέφτη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να ενσωματώσει οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών Ξενοδοχείου σε άλλον ιστότοπο ή τοποθεσία. (vi) αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή αναστροφή μηχανών οποιασδήποτε από τις πληροφορίες του ξενοδοχείου, (vii) να προσπαθήσετε να χάσετε οποιοδήποτε τμήμα του Δικτυακού Τόπου ή να νικήσετε ή να ξεπεράσετε οποιαδήποτε τεχνολογία κρυπτογράφησης ή μέτρα ασφαλείας που εφαρμόσατε. (viii) παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο · (ix) παρέχουν τυχόν ανακριβείς, παραπλανητικές ή δόλιες πληροφορίες μέσω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα. ή (x) να δημοσιεύσετε ή να υποβάλετε μέσω του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε παράνομη, παράνομη, προσβλητική, απειλητική, παρενοχλητική, δυσφημιστική, δυσφημιστική, άσεμνη ή άλλως απαράδεκτη ύλη.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ή ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΜΟ ΣΑΣ Ή ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΤΙ: (1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ (2) Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΩΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. (3) Τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Ή (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ. ΟΙ ΚΑΜΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΙ "ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ") ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΓΝΩΜΕΣ Ή ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ο ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΕΞΑΓΩΓΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, παραιτούμε από την Πολιτική Κώδικα Καλιφόρνιας Τμήμα 1542, η οποία αναφέρει: "Μια γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις που ο δανειστής δεν γνωρίζει ή υποψιάζεται να υπάρχει υπέρ του κατά την εκτέλεση της απελευθέρωσης, , αν είναι γνωστό από αυτόν, πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιαστικά την τακτοποίησή του με τον οφειλέτη. "

Με την επιφύλαξη της πολιτικής μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, σε σχέση με όλες τις επικοινωνίες που πραγματοποιείτε στο ξενοδοχείο σχετικά με τα στοιχεία του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σχολίων, των ερωτήσεων, των σχολίων, των προτάσεων κ.α. που παρέχετε στον ιστότοπο, , μηνυμάτων κειμένου, τηλεφώνου ή κοινωνικών μέσων: (α) δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα εμπιστευτικότητας στις επικοινωνίες σας και το ξενοδοχείο δεν θα έχει καμία υποχρέωση να προστατεύει τις επικοινωνίες σας από την αποκάλυψη. (β) Το ξενοδοχείο είναι ελεύθερο να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει και να διανέμει τις επικοινωνίες σας σε άλλους χωρίς περιορισμό. και (γ) Το ξενοδοχείο είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία, περιεχόμενο ή τεχνικές που περιέχονται στις επικοινωνίες σας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες .

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, διορθώσεις, ακυρώσεις ή / και βελτιώσεις στις Πληροφορίες Ξενοδοχείου και στα προϊόντα και τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, ακόμη και μετά την επιβεβαίωση μιας συναλλαγής.

Το ξενοδοχείο είναι μια εταιρεία που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες και απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε ορισμένα "απαγορευμένα άτομα" που είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι ή κάτοικοι ορισμένων χωρών εμπλοκής, ή άλλα άτομα των οποίων τα ονόματα δημοσιεύονται σε καταλόγους που τηρούν κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν ελέγχονται από μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους χρήσης ή τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές συλλογής δεδομένων για ιστότοπους τρίτων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των ιστότοπων για λεπτομέρειες. Επιπλέον, επειδή το ξενοδοχείο δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ξενοδοχείο δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα , ή άλλων υλικών που περιέχονται ή διατίθενται από τέτοιους ιστότοπους ή πόρους.

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο διέπονται και ερμηνεύονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Μπορούμε να ενημερώσουμε αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, εσείς (εξ ονόματος του εαυτού σας και του οργανισμού σας, εάν υπάρχει) συμφωνείτε ρητά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της τότε δημοσιευμένης έκδοσης αυτών των Όρων.

Αν θέλετε να δείτε τις πρακτικές απορρήτου που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (PII) σχετικά με εσάς που υποβάλετε σε αυτόν τον ιστότοπο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην επεξεργασία του PII σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι παρόντες Όροι και οι τυχόν συμφωνίες ή πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Η παράλειψη ενός μέρους να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dcirincione@hotelmela.com.