Vilkår for bruk

Sist oppdatert 4. juni 2018

Takk for at du besøker nettstedet vårt på www.hotelmela.com ("Site") og for din interesse for Hotel Mela (noen ganger i det følgende kalt "Hotel", "Vi", "oss" eller "Vår"). Som betingelse for bruk av dette nettstedet krever vi at du godtar alle vilkårene for bruk og merknader som er angitt nedenfor ("Vilkårene"). Hvis du ikke godtar disse vilkårene uten endring, kan du avslutte bruken av dette nettstedet.

Innholdet og informasjonen som vises på dette nettstedet ("Hotellinformasjon") tilhører hotellet og / eller andre parter. Du samtykker i at nedlasting, reprodusering eller overføring av Hotel Information er strengt forbudt (unntatt i den grad som utføres for ikke-kommersiell bruk).

Dette nettstedet kan inneholde eller referere til varemerker, patenter, opphavsrettsbeskyttet materiale, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser eller andre eiendomsrettigheter til hotellet og / eller andre parter. Du får ikke noen lisens til å bruke eller rett i slike varemerker, patenter, opphavsrettsbeskyttet materiale, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser og andre eiendomsrettigheter til Hotel og / eller andre parter.

Du godtar at du ikke vil (i) bruke en hvilken som helst enhet, programvare eller annen instrumentalitet for å forstyrre riktig bruk av dette nettstedet (inkludert å forårsake urimelig eller uforholdsmessig byrde på vår infrastruktur); (ii) bruk en hvilken som helst robot, edderkopp, annen automatisk enhet eller manuell prosess for å overvåke eller kopiere nettstedet vårt eller innholdet her inneholdt uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra en autorisert hotellrepresentant (iii) fjerne varemerker, opphavsrettserklæringer eller andre merknader som finnes i Hotelinformasjon; (iv) reprodusere, laste ned, distribuere, lisensiere, selge, leie, leie, tilpasse, opprette avledede arbeider basert på eller offentlig vise Hotelinformasjonen (v) ramme, speil eller på annen måte inkorporere deler av nettstedet eller hotellinformasjonen til et annet nettsted eller sted (vi) demontere, dekompilere eller reversere engineering noen av Hotel Information; (vii) forsøke å hacke noen del av Nettstedet, eller å beseire eller overvinne krypteringsteknologi eller sikkerhetstiltak som implementeres av oss; (viii) bryter med gjeldende lov (ix) gi unøyaktig, villedende eller falsk informasjon gjennom eller i forbindelse med nettstedet; eller (x) poste eller sende ulovlig, krenkende, støtende, truende, plagsomt, forførende, ærekrenkende, uanstendig eller ellers anstøtende materiale via nettstedet.

ALLE HOTELL INFORMASJON OG ANNEN INFORMASJON LEVERES "SOM DEN ER" UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL ELLER IKKE-OVERTRYKKELSE. HOTEL GARANTERER IKKE GARANTI, REPRESENTASJON ELLER BETINGELSE MED HENSYN TIL SIDEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, KVALITET, EFFEKTIVITET, REPUTASJON OG ANDRE KARAKTERISTIKKER AV SIDEN. NOEN INNHOLD NEDLASTET FRA ELLER ANNET TILGJENGET PÅ SIDEN ER TILGJENGET TIL DIN EGEN RISIKO, OG DER SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER TIL DIN EIENDOM ELLER PERSON, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN DATAMASKINSSYSTEM OG ENHET ENHET DU ANVENDER TIL Å TEGNRE VÅRE WEBBPLATSEN, ELLER ANNEN TAP, SOM RESULTATER AV TILGANG TIL DETTE INNHOLDET. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, UANSET MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SKAFFET FRA ELLER GENNEM SIDEN ELLER SKAL OPPETE EN GARANTI IKKE UTTRYKKELIG GJORT HER. HOTEL GJELDER INGEN GARANTI, REPRESENTASJON ELLER BEGRENSNING SOM: (1) DETTE WEBSITE ELLER HOTELLINFORMASJON VIL DU MÅTTE KRAVENE; (2) DIN BRUK AV DENNE SIDEN SKAL UTSLIPPES, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRITT; (3) RESULTATENE SOM KAN BLI TILBAKE FRA BRUK AV DETTE WEBSTEDET, VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER BETYDELIG; ELLER (4) ALLE FEIL PÅ DENNE SIDEN VIL KORREKTERES. INGEN USA ELLER NOEN AV VÅRE DATTERSELSKAPER, AFFILIATER, AGENTER, REPRESENTANTER ELLER LISENSGIVERE ("HOTEL PARTERENE") ER ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOEN ANNET FOR NOEN TAP ELLER SKADE ELLER EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGENDE, SÆRLIGE, PUNITIVE ELLER LIKTE SKADER UTEN DINE TILGJENGELIGHETER ELLER BRUK AV, ELLER DIN UTSIKLIGHET TIL Å TEGNGE ELLER BRUK, DETTE WEBBPLATSET ELLER MATERIALER, OPINERIER ELLER ANBEFALINGER AV TREDJEPARTER PÅ DENNE SIDEN. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER OM DEN ANLEGGENDE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SKADER, FORSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNET GRUNNLEGGENDE, SELV OM VI ER UNDERVIST OM MULIGHETEN FOR SÅDAN SKADE. I JURISDIKSJONER som ikke tillater eksklusjon eller begrensning av tilfeldige eller påfølgende skader, vil vår ansvar i slike rettsmidler begrenses i den grad loven tillater det. DU FRIGIVER OG AVVIRKER ENGEL OG ALLE KLAGER MOT USA OG HOTELLPARTENE SOM OPPSTARER DIREKTE ELLER INDIREKT UTEN DIN BRUK AV DENNE SIDEN. Hvis du er bosatt i California, avhender du herved California Civil Code Section 1542, som sier: "En generell utgivelse strekker seg ikke til krav som kreditoren ikke vet eller mistenker å eksistere i hans favør på tidspunktet for utførelsen av utgivelsen, som , hvis kjent av ham, må ha vesentlig påvirket hans oppgjør med skyldneren. "

Med forbehold om vår personvernpolicy gjelder det personlig identifiserbar informasjon, med hensyn til all kommunikasjon du foretar til Hotel vedrørende Hotelinformasjon, inkludert men ikke begrenset til tilbakemelding, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende som du oppgir på nettstedet, e-post , tekstmeldinger, telefon- eller sosialmedier: (a) du har ingen fortrolighetsplikt i kommunikasjonen din og hotellet har ingen forpliktelse til å beskytte kommunikasjonen mot avsløring; (b) Hotellet skal kunne reproducere, bruke, avsløre og distribuere kommunikasjonen til andre uten begrensning. og c) hotellet skal være i stand til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper, innhold eller teknikker som finnes i kommunikasjonen din for noe som helst formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester som inneholder slike opplysninger .

Hotel forbeholder seg retten til å foreta endringer, rettelser, kanselleringer og / eller forbedringer av Hotel Information og til produktene og programmene som er beskrevet i slik informasjon, når som helst uten varsel, inkludert etter bekreftelse av en transaksjon.

Hotel er et selskap hjemmehørende i USA og er forbudt å levere tjenester til bestemte "forbudte personer" som er statlige tjenestemenn eller innbyggere i visse embargoed-land eller andre personer hvis navn er publisert på lister opprettholdt av amerikanske myndigheter.

Dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke er kontrollert av oss. Vi er ikke ansvarlige for vilkårene for bruk eller personvernspraksis og datainnsamlingspolicyer for tredjeparts nettsteder. Du bør konsultere vilkårene for bruk og personvernregler for disse nettstedene for detaljer. I tillegg, fordi Hotel ikke har kontroll over slike nettsteder og ressurser, bekrefter og aksepterer du at Hotel ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og støtter ikke og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for innhold, reklame, produkter , eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.

Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relatert til Nettstedet, skal styres av og tolkes og håndheves i samsvar med lovene i staten New York.

Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen. Ved å bruke Nettstedet, uttrykker du (på vegne av deg selv og din organisasjon, hvis det er aktuelt), uttrykkelig å godta vilkårene for den senere versjonen av disse vilkårene.

Hvis du vil se personvernspraksis som styrer hvordan vi behandler personlig identifiserbar informasjon (PII) om deg som du sender inn på dette nettstedet, kan du lese vår personvernpolicy. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i at din PII blir behandlet som angitt i vår personvernpolicy.

Disse vilkårene og eventuelle avtaler eller retningslinjer som er referert heri, utgjør hele avtalen mellom partene om emnet og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler med hensyn til slikt emne. Et partis manglende evne til å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse vilkårene, skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss på dcirincione@hotelmela.com.