Termeni de utilizare

Ultima actualizare 4 iunie 2018

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru situat la www.hotelmela.com ("Site-ul") și pentru interesul dvs. față de Hotel Mela (uneori denumit în continuare "Hotel", "noi", "noi" sau "nostru"). Ca o condiție de utilizare a acestui site, vă cerem să acceptați fiecare dintre termenii și condițiile de utilizare și notificările de mai jos ("Termenii"). Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni fără modificări, vă rugăm să întrerupeți utilizarea acestui Site.

Conținutul și informațiile afișate pe acest site ("Informații despre hotel") sunt proprietatea Hotelului și / sau a altor părți. Sunteți de acord că descărcarea, reproducerea sau transmiterea informației despre hotel este strict interzisă (cu excepția cazului în care se efectuează utilizarea individuală necomercială).

Acest site poate conține sau poate face referire la mărci comerciale, brevete, materiale protejate prin drepturi de autor, secrete comerciale, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi de proprietate ale Hotelului și / sau ale altor părți. Nu vi se acordă nicio licență de utilizare sau de drept în astfel de mărci comerciale, brevete, materiale protejate prin drepturi de autor, secrete comerciale, tehnologii, produse, procese și alte drepturi de proprietate ale Hotelului și / sau ale altor părți.

Sunteți de acord că nu veți (i) utiliza orice dispozitiv, software sau alt instrument pentru a interfera cu buna funcționare a acestui site (inclusiv cauzând orice povară nerezonabilă sau disproporționată asupra infrastructurii noastre); (ii) folosiți orice robot, păianjen, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia Site-ul nostru sau conținutul conținut în acesta fără consimțământul scris prealabil al unui reprezentant autorizat al hotelului; (iii) să eliminați orice mărci comerciale, anunțuri privind drepturile de autor sau orice alt anunț conținut în orice informații despre hotel; (iv) să reproducă, să descarce, să distribuie, să licențieze, să vândă, să închirieze, să închirieze, să adapteze, să creeze lucrări derivate bazate pe sau să afișeze public informațiile despre hotel; (v) ramează, oglindează sau încorporează orice parte a site-ului sau a informațiilor despre hotel într-un alt site sau locație; (vi) dezasamblarea, decompilarea sau inversarea oricăror informații despre hotel; (vii) încercarea de a hacka orice parte a Site-ului sau de a învinge sau de a depăși orice tehnologie de criptare sau măsuri de securitate implementate de noi; (viii) încalcă orice lege aplicabilă; (ix) să furnizeze orice informații inexacte, înșelătoare sau frauduloase prin sau în legătură cu Site-ul; sau (x) să transmiteți sau să transmiteți prin intermediul Site-ului un material ilegal, contrafăcut, ofensator, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen sau altfel neplăcut.

TOATE INFORMAȚIILE HOTELULUI ȘI ALTE INFORMAȚII SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU SAU NEÎNCĂLCARE. HOTELUL NU OFERĂ GARANȚIE, REPREZENTARE SAU CONDIȚIE CU PRIVIRE LA SITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, CALITATEA, EFICACITATEA, REPUTAȚIA ȘI ALTE CARACTERISTICI A SITE-ULUI. ORICE CONȚINUT DESCĂRCAT DIN SAU ADRESAT ÎN ALTĂ PARTE PRIN SITE-UL ESTE ACCESAT LA RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI VĂ RUGĂM SOLICIT RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE LA PROPRIETATEA SAU PE PERSOANĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, SISTEMUL DE INFORMAȚII DUMNEAVOASTRĂ ȘI ORICE DISPOZITIV PENTRU A ACCESA SITE-ULUI SAU ORICE ALTE PIERDERI CARE REZULTĂ DIN ACCESAREA ACESTUI CONȚINUT. FĂRĂ ADRESĂ SAU INFORMAȚII, ORICE SAU SCRISĂ, OBȚINUTE DIN SAU PRIN SITE SAU CREȘTE ORICE GARANȚIE NU EXPRESATĂ ÎN CAZ DE ACEEA. HOTELUL NU OFERĂ GARANȚIE, REPREZENTARE SAU CONDIȚIE CĂ: (1) ACEST SITE SAU HOTEL INFORMAȚII VA COMPLETA CERINȚELOR DVS.; (2) UTILIZAREA DUMNEAVOASTRA A SITE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTATĂ, TIMPĂ, SIGURĂ SAU ERROR-FREE; (3) Rezultatele care pot fi obținute din utilizarea acestui site vor fi corecte sau fiabile; SAU (4) ORICE ERORI DIN PE ACEST SITE VA FI CORECTATE. NICI UNA DINTRE FUNDAMENTELE, AFILIAȚII, AGENȚII, REPREZENTANȚII SAU LICENȚIARII NOȘTRI ("PARTILE HOTELURILOR") NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SAU PENTRU ORICE ALTĂ PIERDERE SAU PIERDERE SAU DREPTURI INDIRECTE, INCIDENTALE, CONSECINȚATE, SPECIALE, PUNITIVE SAU SIMILARE ÎN AFARA ACCESULUI SAU A UTILIZĂRII SAU A NECESABILITĂȚII DE ACCES SAU A UTILIZĂRII, ACESTUI SITE SAU ALTE MATERIALE, AVIZURI SAU RECOMANDĂRI ALE TERȚILOR PE ACEST SITE. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ DACĂ RĂSPUNSUL PREVĂZUT ESTE PE BAZA UNUI CONTRACT, ÎNCĂLCARE, NEGLIJENță, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ORICE ALTĂ BAZĂ, CHIAR DACĂ NU AVEȚI ADEVĂRAT PENTRU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN JURISDICȚII CARE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECVENTE, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN ACESTE JURISDICȚII ESTE LIMITATĂ ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE. VĂ RELEASEȚI ȘI RĂSPUNDEȚI ORICARE ȘI TOATE CERERILE ÎMPOTRIVA NOILOR ȘI PĂRȚILOR DE HOTELURI CARE ARESEAZĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE. Dacă sunteți rezident din California, renunțați la secțiunea 1542 din Codul civil din California, care prevede: "O versiune generală nu se referă la creanțele pe care creditorul nu le cunosc sau suspectează să le existe în favoarea lor în momentul executării eliberării, care , dacă este cunoscut de el, trebuie să fi afectat în mod material înțelegerea sa cu debitorul. "

În conformitate cu politica noastră de confidențialitate referitoare la informațiile de identificare personală, cu privire la toate comunicările pe care le faceți către Hotel cu privire la informațiile despre hotel, inclusiv, dar fără a se limita la, feedback, întrebări, comentarii, sugestii și altele pe care le furnizați pe site, e-mail , mesaje text, telefon sau social media: (a) nu aveți dreptul de confidențialitate în comunicațiile dvs. și Hotelul nu va avea nici o obligație de a vă proteja comunicările de la dezvăluire; (b) Hotelul este liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie și să distribuie comunicările dvs. altora fără limitare; și (c) Hotelul este liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how, conținut sau tehnici conținute în comunicările dvs. pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor și serviciilor care încorporează astfel de informații .

Hotelul își rezervă dreptul de a efectua modificări, corecții, anulări și / sau îmbunătățiri la informațiile despre hotel și la produsele și programele descrise în aceste informații, în orice moment fără notificare, inclusiv după confirmarea unei tranzacții.

Hotel este o companie cu sediul în Statele Unite și este interzisă să furnizeze servicii anumitor "persoane interzise" care sunt funcționari guvernamentali sau rezidenți ai anumitor țări embargou sau alte persoane ale căror nume sunt publicate pe liste întreținute de agențiile guvernamentale ale Statelor Unite.

Acest site poate conține legături către site-uri externe care nu sunt controlate de noi. Nu suntem responsabili pentru termenii de utilizare sau practicile de confidențialitate și politicile de colectare a datelor pentru site-uri terțe părți. Ar trebui să consultați termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru detalii. În plus, deoarece hotelul nu are control asupra acestor site-uri și resurse, sunteți de acord și sunteți de acord că hotelul nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri sau resurse externe și nu aprobă și nu este responsabil sau responsabil pentru orice conținut, , sau alte materiale pe sau disponibile pe site-uri sau resurse.

Orice litigii care decurg din sau au legătură cu acest site vor fi guvernate, interpretate și aplicate în conformitate cu legile statului New York.

Putem actualiza acești Termeni din când în când. Prin utilizarea Site-ului, dvs. (în numele dvs. și al organizației dvs., dacă este cazul) sunteți în mod expres de acord cu termenii și condițiile versiunii postate a acestor Termeni.

Dacă doriți să consultați practicile de confidențialitate care guvernează modul în care procesăm informațiile personale (PII) despre dvs. pe care le trimiteți pe acest site, consultați Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie prelucrate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

Acești Termeni și orice acorduri sau politici menționate aici constituie întregul acord între părți cu privire la obiectul acestora și înlocuiesc orice acorduri anterioare sau contemporane cu privire la acest subiect. Faptul că o parte nu și-a exercitat sau nu a aplicat vreun drept sau dispoziție a acestor Termeni nu va funcționa ca o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Dacă aveți întrebări referitoare la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la dcirincione@hotelmela.com.