Villkor

Senast uppdaterad 4 juni 2018

Tack för att du besöker vår hemsida på www.hotelmela.com ("webbplatsen") och för ditt intresse för Hotel Mela (ibland hädanefter kallat "Hotel", "vi", "oss" eller "vårt"). Som villkor för att använda denna webbplats kräver vi att du godkänner alla användarvillkor och meddelanden som anges nedan ("Villkoren"). Om du inte godkänner dessa Villkor utan ändring, Avbryt användningen av denna sajt.

Innehållet och informationen som visas på denna webbplats ("Hotellinformation") är Hotel och / eller andra partiers egendom. Du godkänner att nedladdning, reproduktion eller överföring av Hotel Information är strängt förbjuden (utom i den omfattning som utförs för icke-kommersiell enskild användning).

Denna webbplats kan innehålla eller hänvisa till varumärken, patent, upphovsrättsskyddade material, affärshemligheter, teknologier, produkter, processer eller andra egendomsrättigheter för hotell och / eller andra parter. Du får inte någon licens att använda eller rätt i något sådant varumärke, patent, upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter, teknik, produkter, processer och andra egendomsrättigheter för Hotell och / eller andra parter.

Du godkänner att du inte (i) använder någon enhet, programvara eller annan instrumentalitet för att störa den korrekta funktionen av denna webbplats (inklusive att orsaka någon orimlig eller oproportionerlig belastning på vår infrastruktur) (ii) använda någon robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuellt för att övervaka eller kopiera vår webbplats eller innehållet i det här dokumentet utan föregående skriftligt samtycke från en auktoriserad hotellrepresentant (iii) ta bort eventuella varumärken, upphovsrättsmeddelanden eller annat meddelande i någon Hotel Information (iv) reproducera, ladda ner, distribuera, licensera, sälja, hyra, hyra, anpassa, skapa derivatverk baserat på eller offentligt visa hotellinformationen (v) ram, spegel eller på annat sätt införliva någon del av webbplatsen eller hotellinformationen till en annan webbplats eller plats (vi) demontera, dekompilera eller omvända någon av Hotel Information; (vii) försöka hacka någon del av webbplatsen eller för att besegra eller övervinna någon krypteringsteknik eller säkerhetsåtgärder som implementeras av oss viii) bryter mot tillämplig lag (ix) ge felaktig, vilseledande eller bedräglig information genom eller i samband med webbplatsen; eller (x) posta eller lämna in olagligt, kränkande, kränkande, hotande, trakasserande, kränkande, förolämpande, obscent eller annat anstötligt material via webbplatsen.

ALLA HOTELLINFORMATIONER OCH ANNAN INFORMATION FRAMSTÄLLAS "SOM DEN ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGON SÄND, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE, TITEL ELLER INTRÄDANDE. HOTEL GÖR INTE GARANTI, REPRESENTATION ELLER ANSVAR MED SÄRSKILD TILL WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KVALITET, EFFEKTIVITET, REPUTATION OCH ÖVRIGA KARAKTERISTIKER AV WEBBPLATSEN. NÅGOT INNEHÅLL NEDLADAD FRÅN ELLER ANNAN SÄKERHET TILLGÅNG TILL SIDAN ÄR TILLGÅNG TILL DIN EGNA RISK OCH DIG SKALL VARA ANSVARIG FÖR SKADOR TILL DIN EGENDOM ELLER PERSON, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIN DATORSYSTEM OCH ANVÄNDNING SOM DU ANVÄNDER FÖR ATT TILLGÅVA WEBBPLATSEN, ELLER ANNAN TILLDELNING SOM RESULTAT AV ATT TILLÄMPA SÅDAN INNEHÅLL. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, MÅL MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, HÄRER FRÅN ELLER GENOM WEBBPLATSEN, ELLER SKALL INNEHÅLLA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKAS HÄR. HOTEL GÖR INTE GARANTI, REPRESENTATION ELLER ANSVAR ATT: (1) DENNA WEBBPLATS ELLER HOTELLINFORMATIONER KOMMER ATT MÖTE DIN KRAV; (2) DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKA INTE UNDERBRÄNGAS, TIDIGT, SÄKERHET ELLER FELFRITT. (3) RESULTATEN SOM KAN HÄR FINNAS AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKA RÄTTSLIGT ELLER BETYDELIGT ELLER (4) NÅGOT FEL PÅ DENNA SITE ÄR KORREKERAD. INGEN USA ELLER NÅGOT AV VÅRA DOTTERFÖRETAG, ANSVARAR, AGENTER, FÖRETRÄDARE ELLER LICENSGIVARE ("PARTNARNA") ÄR ANSVARIG FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN SÄKERHET FÖR NÅGOT TILLFALL ELLER SKADOR ELLER INDIREKTA, INCIDENTAL, FÖLJANDE, SÄRSKILDA, STRAFFLIGA ELLER LIKNANDE SKADOR UTAN DIN ÅTGÄRD ELLER ANVÄNDNING AV ELLER DIN INÖRSIKLIGHET FÖR ATT ANVÄNDA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGRA MATERIAL, YTTER ELLER REKOMMENDATIONER AV TREDJE PARTER PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER OM DEN ANSVARADE ANSVARET BASERAS PÅ KONTRAKT, SKADOR, NÄRVÄNDIGHET, STRICT ANSVAR ELLER ANNAN GRUNDLÄGGANDE, OM VI ÄR VISSA OM MÖJLIGHETEN FÖR DENNA SKADA. I JURISDIKTIONER SOM INTE ALLMÄNKAR EXKLUSION ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJANDE SKADOR ELLER FÖLJANDE SKADOR, SKALL VÅR ANSVAR FÖR SÄRSKILDA JURISDIKTIONER BEGRÄNSAS I FÖRELÄGGANDE LAGSTATUS. DIG FRÄMNAR OCH AVVIKER ALLA OCH ALLA KRAV MOT OSS OCH HOTELLFESTERNE SOM DIREKT ELLER INDIREKT UTAN DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. Om du är en invånare i Kalifornien avstår du härmed från California Civil Code Section 1542, där det står att "en allmän utgåva omfattar inte fordringar som borgenären inte vet eller misstänker att existera till hans fördel vid tidpunkten för genomförandet av frisläppandet, vilket , om den är känd av honom, måste ha väsentligt påverkat hans avräkning med gäldenären. "

Med förbehåll för vår integritetspolicy gäller det personligt identifierbar information, med avseende på all kommunikation du gör till Hotel avseende Hotel Information, inklusive men inte begränsat till feedback, frågor, kommentarer, förslag och liknande som du tillhandahåller på sajten, e-post , textmeddelanden, telefon eller sociala medier: (a) du har ingen sekretessrätt i din kommunikation och Hotel ska inte ha någon skyldighet att skydda din kommunikation från upplysningar, b) Hotellet ska vara fria att reproducera, använda, avslöja och distribuera din kommunikation till andra utan begränsning. och c) Hotel ska vara fri att använda några idéer, koncept, know-how, innehåll eller tekniker som ingår i din kommunikation för något ändamål, inklusive men inte begränsat till utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och tjänster som innehåller sådan information .

Hotel förbehåller sig rätten att göra ändringar, korrigeringar, avbokningar och / eller förbättringar av Hotel Information och till de produkter och program som beskrivs i sådan information, när som helst utan föregående meddelande, inklusive efter bekräftelse av en transaktion.

Hotel är ett företag med hemvist i USA och är förbjudet att tillhandahålla tjänster till vissa "förbjudna personer" som är statstjänstemän eller invånare i vissa embargoed-länder eller andra personer vars namn publiceras på listor som underhålls av amerikanska myndigheter.

Denna webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte kontrolleras av oss. Vi är inte ansvariga för användarvillkoren eller sekretesspraxis och datainsamlingspolicy för tredje parts webbplatser. Du bör konsultera användarvillkoren och integritetspolicyerna för dessa webbplatser för detaljer. Dessutom, eftersom Hotel har ingen kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att Hotel inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och stöder inte och ansvarar inte för eller ansvarar för innehåll, reklam, produkter , eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

Eventuella tvister som härrör från eller är relaterade till sajten ska regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med lagstiftningen i staten New York.

Vi kan uppdatera dessa villkor från tid till annan. Genom att använda sajten accepterar du (på egen räkning och din organisation, om det är tillämpligt) villkoren för den då publicerade versionen av dessa Villkor.

Om du vill se sekretesspraxis som styr hur vi behandlar personligt identifierbar information (PII) om dig som du skickar in på den här webbplatsen, läs vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din PII behandlas enligt vad som anges i vår integritetspolicy.

Dessa Villkor och eventuella avtal eller policyer som avses här utgör hela avtalet mellan parterna om ämnet och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal med avseende på sådant ämne. En parts underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor får inte fungera som ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om du har några frågor angående dessa villkor, kontakta oss på dcirincione@hotelmela.com.