สำรองห้องพัก
(877) 452-6352
สำรองห้องพัก

ติดต่อเรา

Hotel-Mela Exterior

ติดต่อเรา

สอบถามจองห้องพัก:
reservations@hotelmela.com
+877 452 6352

คำถามของกลุ่ม:
groupsales@hotelmela.com
+212 710 7012

สอบถามพนักงานต้อนรับ:
concierge@hotelmela.com
+212 710 7017

สอบถาม Folio:
folio@hotelmela.com
+212 710 7029

ทั้งหมดสอบถามข้อมูลอื่น ๆ :
+1 877 452 6352
Close