Liên hệ chúng tôi

  • Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Yêu cầu đặt phòng:
reservations@hotelmela.com
+1 (877) 458-6358

Tư vấn Người phục vụ:
concierge@hotelmela.com
+1 (212) 710-7017

Folio Yêu cầu:
folio@hotelmela.com
+1 (212) 710-7029


Nhóm yêu cầu:
irenem@hotelmela.com
+1 (212) 710-7012

Hỏi về không gian cuộc họp của chúng tôi nằm trên tầng 2 của chúng tôi. Phòng họp rộng 480 dặm vuông này có thể chứa 18 đến 25 người theo phong cách hành pháp, với bữa ăn sáng, ăn trưa, và bữa trưa được phục vụ bởi Saju Bistro.

Tất cả các yêu cầu khác:
+1 (877) 458-6358