Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối ngày 4 tháng 6 năm 2018

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi tại www.hotelmela.com (“Trang web”) và bạn quan tâm đến Hotel Mela (đôi khi sau đây được gọi là “Khách sạn”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Như một điều kiện của việc sử dụng trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý với từng điều khoản và điều kiện sử dụng và thông báo được nêu dưới đây ("Điều khoản"). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này mà không sửa đổi, vui lòng ngừng sử dụng Trang web này.

Nội dung và thông tin được hiển thị trên trang web này (“Thông tin khách sạn”) là tài sản của Khách sạn và / hoặc các bên khác. Bạn đồng ý rằng việc tải xuống, sao chép hoặc truyền thông tin khách sạn bị nghiêm cấm (ngoại trừ mức độ được sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại).

Trang web này có thể chứa hoặc tham khảo nhãn hiệu, bằng sáng chế, tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của Khách sạn và / hoặc các bên khác. Bạn không được cấp bất kỳ giấy phép nào để sử dụng hoặc quyền trong bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và quyền sở hữu nào khác của Khách sạn và / hoặc các bên khác.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (i) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào khác để can thiệp vào hoạt động của Trang web này (bao gồm gây ra bất kỳ gánh nặng không hợp lý hoặc không cân xứng nào cho cơ sở hạ tầng của chúng tôi); (ii) sử dụng robot, nhện, thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công để theo dõi hoặc sao chép Trang web của chúng tôi hoặc nội dung có trong tài liệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của đại diện Khách sạn được ủy quyền; (iii) xóa mọi nhãn hiệu, thông báo bản quyền hoặc bất kỳ thông báo nào khác có trong bất kỳ Thông tin khách sạn nào; (iv) sao chép, tải xuống, phân phối, cấp phép, bán, cho thuê, cho thuê, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên hoặc hiển thị công khai Thông tin Khách sạn; (v) khung, gương hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Thông tin Khách sạn vào một trang web hoặc địa điểm khác; (vi) tháo rời, dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ thông tin nào của Khách sạn; (vii) cố gắng để hack bất kỳ phần nào của Trang web, hoặc để đánh bại hoặc vượt qua mọi công nghệ mã hóa hoặc các biện pháp an ninh được thực hiện bởi chúng tôi; (viii) vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào; (ix) cung cấp bất kỳ thông tin không chính xác, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo nào thông qua hoặc liên quan đến Trang web; hoặc (x) đăng hoặc gửi bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, vi phạm, xúc phạm, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, phỉ báng, tục tĩu hoặc phản đối thông qua Trang web.

TẤT CẢ THÔNG TIN KHÁCH SẠN VÀ BẤT K OTHER THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY” KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT K K NÀO NÀO, NÀO NÀO NÀO NÀO HOẶC TIẾP CẬN, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TITLE HOẶC KHÔNG GIẢI QUYẾT. KHÁCH SẠN KHÔNG CẦN BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HOẶC ĐIỀU KIỆN VỚI TRẢ LỜI ĐẾN TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, TÁC GIẢ VÀ ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA TRANG WEB. BẤT K CONT NỘI DUNG ĐƯỢC TỪ CHỐI TỪ HOẶC KHÁC TRUY CẬP QUA TRANG WEB ĐƯỢC TRUY CẬP RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN VÀ BẠN S BE ĐƯỢC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT K D THIỆT HẠI CHO SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI CỦA BẠN, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN VÀ BẤT K DEV THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG TRUY CẬP CỦA CHÚNG TÔI SITE, HOẶC BẤT K OTHER MẤT KẾT QUẢ KHÁC NHỮNG KẾT QUẢ TỪ NỘI DUNG NỘI DUNG. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, BẤT K OR B ORNG HOẶC B WRNG VĂN BẢN, ĐƯỢC TỪ CHỐI HOẶC QUA TRANG WEB HOẶC S CRE TẠO BẤT K WAR BẢO ĐẢM NÀO NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI ĐÂY. KHÁCH SẠN KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN HOẶC ĐIỀU KIỆN R :NG: (1) TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN KHÁCH SẠN S W ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (2) VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CỦA BẠN S BE KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, THỜI GIAN, AN TOÀN HOẶC L ERI MIỄN PHÍ; (3) KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY S BE CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; HOẶC (4) BẤT K ER L ANI TRONG TRANG WEB NÀY S COR ĐƯỢC CHỈNH SỬA. NẾU CHÚNG TÔI BẤT K OF BẤT K OF NGƯỜI NÀO CỦA CHÚNG TÔI BẤT K OF BẤT K OF ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI, HỢP TÁC, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN HOẶC GIẤY PHÉP (“CÁC BÊN KHÁCH SẠN”) S L TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KONE BẤT KONE BẤT K L BẤT CỨ MẤT MẤT HOẶC BẤT K OR HOẶC BẤT K IND ĐẦY ​​ĐỦ, NGẪU NHIÊN, BẤT HỢP ĐẶC BIỆT, ĐẶC BIỆT NGOÀI TRUY CẬP CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG BỊ BẠN BỊ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG, TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT K MAT VẬT LIỆU, Ý KIẾN HOẶC KHUYẾN NGHỊ CỦA CÁC BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB NÀY. GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC CUNG CẤP VỀ HỢP ĐỒNG, NGẮN HẠN, TÍNH NĂNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, HOẶC BẤT CỨ CƠ SỞ KHÁC, NẾU NẾU CHÚNG TÔI BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆP HẠI ĐÓ. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC BẤT HỢP PHÁP LÝ, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI TRONG CÁC BIỆN PHÁP CHUNG S SH ĐƯỢC GIỚI HẠN VỚI PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP PHÁP LUẬT. BẠN B HERENG CHỨNG NHẬN VÀ CHỜ NÀO VÀ TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỚI CHÚNG TÔI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH SẠN TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP NGOÀI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Nếu bạn là cư dân California, bạn từ bỏ Bộ luật Dân sự California Phần 1542, nói rằng, "Bản phát hành chung không mở rộng đến các tuyên bố mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại trong thời điểm thực thi bản phát hành, , nếu được anh ta biết phải có ảnh hưởng trọng yếu đến việc giải quyết của anh ta với con nợ. ”

Theo chính sách bảo mật của chúng tôi liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân, liên quan đến tất cả các thông tin liên lạc bạn cung cấp cho Khách sạn về Thông tin khách sạn, bao gồm nhưng không giới hạn phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và nội dung bạn cung cấp trên Trang web, e-mail , tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc phương tiện truyền thông xã hội: (a) bạn sẽ không có quyền bảo mật trong thông tin liên lạc của bạn và Khách sạn sẽ không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin liên lạc của bạn khỏi việc tiết lộ; (b) Khách sạn được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin liên lạc của bạn cho người khác mà không bị giới hạn; và (c) Khách sạn được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hoặc kỹ thuật nào trong thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kết hợp thông tin đó .

Khách sạn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, hủy và / hoặc cải tiến Thông tin khách sạn cũng như các sản phẩm và chương trình được mô tả trong thông tin đó, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, bao gồm sau khi xác nhận giao dịch.

Khách sạn là công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và bị cấm cung cấp dịch vụ cho một số “người bị cấm” là quan chức chính phủ hoặc cư dân của một số quốc gia bị cấm vận hoặc các cá nhân khác có tên được công bố trên danh sách do các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ duy trì.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản sử dụng hoặc thực tiễn bảo mật và chính sách thu thập dữ liệu cho các trang web của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web đó để biết chi tiết. Ngoài ra, vì Khách sạn không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Khách sạn không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm nào hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web sẽ được điều chỉnh bởi và hiểu và thực thi theo quy định của pháp luật của Nhà nước New York.

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn (thay mặt cho chính bạn và tổ chức của bạn, nếu có) rõ ràng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của phiên bản sau đó của các Điều khoản này.

Nếu bạn muốn xem các nguyên tắc bảo mật chi phối cách chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân (PII) về bạn mà bạn gửi trên Trang web này, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với PII của bạn đang được xử lý như được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Các Điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận hoặc chính sách nào được đề cập ở đây tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề đó và thay thế mọi thỏa thuận trước đó hoặc đương thời liên quan đến vấn đề đó. Việc một bên không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dcirincione@hotelmela.com.